tv-Commerce

  • Platforma obsługuje system banerów reklamowych. MatteBox wdrożył elementy interaktywne platformy reklamowej s.r.o. Baner i usługi reklamowe są we współpracy i w umowie z elementami interaktywnymi firmy s.r.o.
  • Platforma oferuje ogólny system e-sklepu. Dzięki tej funkcji możliwe są do zaoferowania wszelkiego rodzaju zewnętrzne elementy poprzez dedykowaną, oddzielną i konfigurowalną sekcję interfejsu użytkownika z portalu. Liczba takich sklepów internetowych nie jest ograniczona i Partner MatteBox może wprowadzić je z listy dostępnych przez menu główne.
  • MatteBox wdrożył i obsługuje zakłady BoTV na telewizji, która jest produktem elementów interaktywnych firmy s.r.o. Funkcja ta zależy od lokalnego prawa.
  • Dwie darmowe gry są dostępne dla abonentów operatora:
    • Tetris,
    • Soltaire.