Zaawansowany system monitoringu i zbierania logów

Zintegrowany monitoring udostępniany jest poprzez system monitoringu i alarmowania Nagios. Nagios zapewnia otwartą i rozszerzalną platformę, która pozwala na integrację z innymi źródłami alarmów. SNMP jest głównym narzędziem do zbierania danych zarówno funkcjonalnych jak i wydajnościowych. Tym źródłom danych towarzyszą specjalne sondy monitorujące, wykorzystywane przede wszystkim do monitorowania poziomu usług.

Logi systemowe ze wszystkich komputerów i innych urządzeń, które mogą wysyłać wiadomości w formacie syslog przechowywane są na Service Serwer, gdzie dostępne są w przypadku rozwiązywania problemów i przetwarzania końcowego, np. jako dodatkowa analiza statystyczna.

Otrzymywane wiadomości syslog przetwarzane są w czasie rzeczywistym, bezpośrednio po odbiorze. Sprawdzane są przez zestaw wyrażeń regularnych pod względem występowania wiadomości, które mogłyby by ujawnić niektóre z bieżących problemów platformy. Ponadto komunikaty, które są interesujące dla codziennego zarządzania platformą są przetwarzane i przekazywane w potoku do bazy SQL, gdzie są dostępne za pośrednictwem interfejsu administracyjnego platformy w wersji web. Rekordy te są automatycznie połączone z poszczególnymi zapisami, umożliwiając użytkownikom, np. członkom NOC, aby wyświetlić logi związane z poszczególnymi opisanymi przypadkami.