Codding / Encodding

Platforma obsługuje zaawansowane kodeki. m.in: AAC, AVC, H.264, H.265 oraz wysoką rozdzielczość HD.

Urządzenia ingestujące - przeznaczone są dla mediów live wchodzących do platformy do przechowywania w systemie pamięci.

Kluczowe zadania urządzeń ingestujących:

  • przyłączanie do strumienia multicast z telewizją na żywo
  • dzielenie emisji na żywo na kawałki - tzw chunki i przechowywanie ich w pamięci
  • generowanie strumieni trick-play
  • przechowywanie awaryjne w przypadku niedostępnej pamięci głównej

 

Urządzenia enkodujące - ponownie enkodują udostępnione treści do profili multi-bitrate. Enkoder czyta chunki z pamięci i je przetwarza. Liczba profili multi-bitrate definiowana jest przez administratora. Nowo zakodowane treści odkładane są ponownie w pamięci.

Serwery magazynujące - platforma wykorzystuje własny system przechowywania. Nie został zaprojektowany jako system uniwersalny, ale jako system specjalistyczny do przechowywania treści multimedialnych dla wszystkich usług świadczonych przez platformę. Strumień danych podzielony jest na jednostki atomowe zwane chunkami. Chunki (czyt. czanki)  rozrzucone są po klastrze pamięci dla osiągnięcia wysokiej dostępności, a także w celu uzyskania wyższej przepustowości - kolejne chunki nie są przechowywane na tym samym węźle klastra pamięci. Każdy chunk jest zaszyfrowany przy uzyciu innego klucza. Schemat szyfrowania zależy od używanego systemu DRM.