Sanatoria

MatteBox dzięki elastyczności swojego rozwiązania również dla tego segmentu rynku jest w stanie przygotować elastyczne rozwiązanie wypełniające specyficzne potrzeby pensjonariuszy sanatoriów.