Pełna Redundancja

Redundancja zapisanych danych - obsługiwana jest na wielu poziomach. Chunki zapisane są w wielu kopiach na różnych węzłach pamięci w celu osiągnięcia redundancji i równoważenia obciążenia. Każdy węzeł może chronić dane za pomocą technologii RAID. W najnowszej wersji klaster pamięci obsługuje operację RAIDless, w której nadmiarowość opiera się na kilku kopiach każdego chunka. Pamięć RAIDless ma znaczną przewagę w zakresie większej przepustowości danych i bardzo szybkim odzyskiwaniu danych po awarii dysku twardego.

Redundancja urządzeń streamujących - platforma obsługuje automatyczne podłączenie w innego streamera w przypadku awarii. STB jest w stanie skontaktować się z innym streamerem jeśli aktualnie używany zawodzi. STB odbiera różne adresy streamerów z serwera aplikacji, w związku z tym można go podłączyć do innego w przypadku awarii streamera. Użytkownik nie widzi pogorszenia dostarczanego strumienia.