Wsparcie dla umów trójstronnych

MatteBox wspiera model współpracy z Nadawcami na zasadzie umowy trójstronnej. W takim przypadku umowa końcowa z abonentem zawierana jest z właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz uprawnionym podmiotem posiadającym licencję na dostarczanie danej treści. Podstawa prawna dla takiego modelu współpracy to art. 139 Prawa Telekomunikacyjnego. W takim wypadku podmiot posiadający licencję jest dzierżawcą pętli abonenckiej LLU lub BSA na czas trwania umowy z abonentem końcowym.

MatteBox wspiera pakietyzację firmy Castor.

Pakietyzacja na licencji firmy Castor jest rekomendowana przez MatteBox w modelu współpracy trójstronnej, ze względu na potencjał uzyskania wartościowych marży dla klientów MatteBox.