Certyfikaty Bezpieczeństwa

Uwierzytelnianie STB jest oparte na użyciu certyfikatów X.509. MatteBox posiada wszystkie kody źródłowe z platformy, która zapewni możliwość szybkiej reakcji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Platforma obsługuje integrację z różnymi systemami zarządzania prawami cyfrowymi. DRM (Digital Rights Management) używane jest do ochrony zawartości przed nieautoryzowanym używaniem. Klucze dostarczane są przez IP dla klienta DRM do konkretnego urządzenia końcowego użytkownika.

MatteBox posiada również własne rozwiązanie bezpieczeństwa, aby umożliwić klientom korzystanie z efektywnego cenowo rozwiązania dla ochrony VoD, w sytuacji gdzie DRM od innego producenta nie jest dostępne. Rozwiązanie VoD Security zaprojektowane jest, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Rozwiązanie VoD Security zostało zbadane przez niezależnych konsultantów bezpieczeństwa (Farncombe).

Dane są dzielone na chunki długości 20 sekund w sekcji przechowywania. Każda porcja szyfrowana jest algorytmem symetrycznym AES. Każdy chunk szyfrowany jest innym kluczem. ID używanego klucza przechowywane jest w kawałkach metadanych. Klucze pobierane są przez element DRM na STB. Transport kluczy chroniony jest poprzez połączenia SSL jak i inne techniki.