API SOAP

Platforma pozwala klientowi realizować swoje własne aplikacje na API (dla billing, CRM, provisioning, etc.). Przykładem takiej aplikacji jest obecnie uruchomiony widget pogody.

Partner MatteBox jest w stanie realizować swoje własne aplikacje, dzięki SDK.