EPG

Electronic Program Guide - daje widzowi możliwość monitorowania, co jest pokazywane na różnych dostępnych kanałach.

Dostępność EPG:

  • na STB, naciskająć przycisk TV na pilocie,
  • w mobilnej aplikacji macierzystej,
  • w portalu PC WEB.

Dostępne są dwa różne widoki:

  • Pionowy
  • Poziomy