Security for Adult content

Blokada rodzicielska jest reprezentowana przez kod PIN, który należy wprowadzić, aby ujawnić  ukryte treści. Abonent może zmienić swój kod PIN.

Abonent może mieć wpływ na ustawienia kontroli rodzicielskiej. Możliwe jest ustawienie poziomu ochrony stosowanego w listach pozycji, na przykład czy chronione filmy mogą być pokazywane na stronie VoD, lub czy chronione programy mają być wymienione w EPG. Ponadto abonent może zdefiniować, czy pokazać lub ukryć szczegółowe informacje opisujące chronioną zawartość - na przykład szczegóły filmu (w przypadku VoD), lub treści EPG (lista programów).