Catch Up TV / TimeShift

Timeshift

Partner MatteBox ma możliwość oferowania pełnej funkcjonalności Timeshift dla swoich klientów końcowych. Usługa działa tylko i wyłącznie, ze względów oczywistych, dla programów, które zostały już reemitowane. Usługa Timeshift umożliwia przesunięcie odtwarzania obrazu na dowolną sekundę programu wstecz lub do przodu za pomocą bardzo intuicyjnego interfejsu graficznego, podobnego do tego, jaki jest wszystkim znany z analogowych odtwarzaczy typu magnetowid.

Użytkownik końcowy ma możliwość ręcznego przesunięcia na wybraną sekundę odtwarzania danego programu lub też przewijania automatycznego z podglądem obrazu, z prędkością czterokrotną lub szesnastokrotną. 

Usługa dostępna jest jedynie dla tych programów, do których abonent końcowy ma dostęp w ramach wykupionego pakietu telewizyjnego.

Catch Up TV

Ponadto platforma MatteBox w pełni wspiera Catch Up TV. Wbrew pozorom funkcjonalność jaka jest dostępna dla usługi o tej nazwie nie jest nowością naszych czasów :-) Identyczną funkcjonalność osiągano już nawet 20 lat temu na analogowych magnetowidach z wbudowaną głowicą w. cz. (wysoka częstotliwość). Z kolei ilość głowic determinowała możliwość jednoczesnego nagrywania programów z różnych kanałów TV. Obecne platformy satelitarne dają możliwość korzystania nawet z 16 głowic.

Zastosowana technologia MatteBox daje możliwość jednoczesnego "catch'apowania" (z j. ang.: wyłapywania) nawet powyżej 100 programów. Wyłapywane programy dekoder przechowuje na dostępnej dla siebie pamięci masowej. Przestrzeń i pojemność tej pamięci może być kształtowana w dowolny marketingowy sposób przez Partnera MatteBox, co daje możliwość wygenerowania przychodów z cross sellingu.

Catch Up TV może być uruchomiony jedynie na wybranych kanałach TV. Usługa dostępna jest dla abonenta końcowego poprzez wygodne menu poziome lub pionowe dla danego kanału TV, dostępna jest również z poziomu matrycy pionowo-poziomej.

Usługą Catch Up TV, dostępną z poziomu dekodera, można sterować zdalnie, nie tylko za pomocą pilota ze sterowaniem falami podczerwonymi lub radiowymi, przekazywanymi do dekodera, ale również za pomocą przypisanego do dekodera tabletu lub smartphone z systemem Android lub iOS. W takim przypadku możesz sterować wyłapywaniem programów w sposób mobilny ze znacznie większego terytorium niż dostępne jest dla tradycyjnego pilota dekodera.

Podstawa prawna dla usług: 

Abonenci końcowi platformy, z której korzysta Partner MatteBox mają pełną gwarancję legalności usługi ze względu na posiadane przywileje nadane przez Ustawę o prawach autorskich w rozdziale 3 "Dozwolony użytek chronionych utworów" Art. 23.

 

Udowodnione jest, że powyższe usługi, ze względu na swoją bogatą funkcjonalność, w bardzo znaczący sposób wpływają na wysoką lojalność klienta końcowego.