Dostęp do headend

MatteBox umożliwia operatorom platformy dostęp do własnego Headend. Daje to jednorazowe oszczędności uruchomienia usług oraz zdejmuje obciążenia finansowe dla obsługi operacyjnej własnego Headend.