Start Over TV / Pause TV

Pause TV

Abonent ma możliwość, aby pauzować program TV podczas jego oglądania. Jeśli zdarzyło Ci się oglądać bardzo interesujący program, a w tym samym czasie czynniki zewnętrzne, również te banalne typu: dzwonek do drzwi, dzwoniący telefon, gwiżdżący czajnik itp. zmusiły Cię do przerwania śledzenia akcji lub wątku tego programu, to na pewno usługa Pause TV spowoduje wyjątkową satysfakcję, dzięki niesionej przez siebie funkcjonalności.

Start Over TV

Jeśli z kolei zdarzyło Ci się rozpocząć oglądanie programu w trakcie jego trwania, na danym kanale, który w Twojej ocenie jest na tyle ciekawy, że chciałbyś obejrzeć go od początku, to niewątpliwie Partnerzy MatteBox, jak i ich klienci końcowi, w pełni docenią walory tej funkcjonalnej usługi, pozwalającej na obejrzenia programu od początku. Po zakończeniu programu, funkcja Start Over TV jest wyłączana i ponownie wyświetlana jest telewizja na żywo.

Podstawa prawna dla usług: 

Abonenci końcowi platformy, z której korzysta Partner MatteBox mają pełną gwarancję legalności usługi ze względu na posiadane przywileje nadane przez Ustawę o prawach autorskich w rozdziale 3 "Dozwolony użytek chronionych utworów" Art. 23.

Udowodnione jest, że powyższe usługi, ze względu na swoją bogatą funkcjonalność, w bardzo znaczący sposób wpływają na wysoką lojalność klienta końcowego.