Pakiety bazowe

Pakiety dodatowe: tematyczne i premium
Wybrane pakiety:
Brązowy
Srebrny
StartowyDLA NIEJ

DLA NIEGO

DLA DZIECI

DLA RODZINY

DLA KONESERA

DLA SPORTOWCA

DLA KINOMANA

FILMBOX

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

CANAL+ SELECT

CANAL+ PRESTIGE

DLA NIEJ

DLA NIEGO

DLA DZIECI

DLA KONESERA

DLA SPORTOWCA

DLA KINOMANA

FILMBOX

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

CANAL+ SELECT

CANAL+ PRESTIGE


 * programy wyszarzone nie należą do wybranych pakietów
** pakietyzacja na licencji Castor Enterprise Sp. z o.o.

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014, poz. 243, t.j. ze zm.) oraz realizując wytyczne wynikające z Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U.UE.L.2002.108.33 ze zm.), polegających na obowiązku udostępnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zawartej umowy dzierżawy BSA i/lub LLU, Castor Enterprise Sp. z o.o. udostępnia Usługę Multimedialną, zgodnie z umowami licencyjnymi, Abonentom.