Personalizacja GUI

Platforma MatteBox oferuje możliwość personalizacji wyglądu menu STB. Każdy operator może ustawić swoje logo w menu głównym i menu ekranowym, skonfigurować splash screen (ekran przy uruchamianiu dekodera) oraz ogólną kolorystykę.